Een muzikale voorstelling over Ziggy en zijn zwijgend protest

Ziggy praat niet meer. Eerst viel dat nog niet zo op, maar toen begon de meester van school
het na te vragen bij de ouders van Ziggy. Die konden zich ook niet meer herinneren wanneer
Ziggy voor het laatst iets had gezegd. Eigenlijk kon helemaal niemand meer bedenken
wanneer ze hem voor het laatst hadden horen praten.
Ze beginnen een zoektocht: waarom is Ziggy gestopt met praten? Maar ja, hoe kom je
daarachter als Ziggy niks meer zegt? Tot overmaat van ramp sturen ze Ziggy dan maar naar
een praatdokter. Wat moet iemand die niet meer praat nou bij een praatdokter?