Sonja van Ojen en Hendrik Kegels, winnaars van de jeugdtheaterpitch 2019 komen naar Hoorn 

In 'Micro… de dingen komen in opstand' vertolken niet acteurs, maar dingen de heldenrollen. Kleine spullen, die gewoonlijk tijdens familiedrama’s en liefdesverhalen naar de achtergrond verdwijnen, pakken in deze voorstelling hun “moment of fame”. Sonja van Ojen en Hendrik Kegels maken een bruisende objecttheaterslapstick waarbij jong en oud zich kan verplaatsen in de zielen en harten van dingen.

Een plastic flesje, het gordijn en een vlekje verf willen zich in 'Micro… de dingen komen in opstand' niet meer laten behandelen alsof ze ‘afgedankt’ en ‘onbelangrijk’ zijn. Een lichtschakelaar krijgt voor het eerst de kans om zijn verhaal te vertellen aan een aandachtig luisterend publiek. Het brandblusapparaat verklaart de liefde aan de altijd brandende noodverlichting en het stopcontact kan eindelijk zijn grote levensvraag stellen. 'Micro … de dingen komen in opstand' is een fantasievolle voorstelling die de objecten die normaal door de mens overschaduwd worden voor het voetlicht brengt. Met gevoel voor humor en absurdisme nodigt de voorstelling uit om na te denken over verspilling en de bijzondere waarde van dingen.