Geniet later

De cultuur- en evenementenbranche verlengt de regeling 'Bewaar je ticket, geniet later'. In de oorspronkelijke regeling, uit april 2020werd met de lange duur van de coronacrisis geen rekening gehouden. Met verlenging van de regeling blijven de gekochte tickets voor verplaatste voorstellingen en concerten 26 maanden geldig (voorheen: 13 maanden), en blijft het digitaal tegoed nu 24 maanden geldig (voorheen: 12 maanden). De verlenging is tot stand gekomen na overleg tussen de evenementen- en de cultuursector en de betrokken overheden. De regeling wordt ondersteund door het ministerie van OC&W en EZK en volgt de regels van de Autoriteit Consument en Markt.

Bewaar je ticket-regeling

De 'Bewaar je ticket-regeling' is tijdens de eerste coronagolf van kracht gegaan en houdt in dat entreebewijzen voor verplaatste evenementen geldig blijven en dat tickets voor afgelaste evenementen kunnen worden omgezet in vouchers/digitale tegoeden. Daarnaast bleef en blijft ook geldelijke restitutie in alle gevallen ook een optie.

In de oorspronkelijke ticketregeling is met de lange duur van de coronacrisis geen rekening gehouden. Evenementen worden nu voor de tweede of derde keer verplaatst of (alsnog) definitief geannuleerd. Ook is het door de aanhoudende coronamaatregelen niet mogelijk geweest voor gasten om de tegoeden (vouchers) in te wisselen voor een ander evenement: het organiseren van alternatieve evenementen was immers niet mogelijk. Met de verlenging van de termijn kunnen de tegoeden alsnog gebruikt worden.

We houden u op de hoogte

Bezoekers die op dit moment een digitaal tegoed hebben, worden persoonlijk op de hoogte gebracht van de verlenging. Het blijft uiteraard mogelijk om er alsnog voor te kiezen de waarde van het tegoed terug te laten storten op uw rekening.

De informatie over verplaatste of geannuleerde voorstellingen kunt u op de webpagina 'verplaatste voorstellingen' vinden. Lees hier alle actuele informatie over de maatregelen in ons theater met betrekking tot het coronavirus en voorstellingen, evenementen. Is er toch iets onduidelijk, of heeft u andere vragen en/of opmerkingen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen via servicebalie@hetpark.nl

BewaarJeTicket-GenietLater_Banner.png