Meerjarenbeleidskader 2018 - 2024

Het bestuur van de Stichting Het Park heeft ten doel het beheren en ondersteunen van culturele instellingen in en rondom Hoorn en hecht statutair belang aan het culturele klimaat in West-Friesland. Een bloeiende cultuursector draagt bij aan het leef- en vestigingsklimaat van een stad. Schouwburg Het Park, met zijn brede en omvangrijke programmering van circa 250 voorstellingen, met 100.000 bezoekers per seizoen levert hieraan een substantiële bijdrage.

Vijf jaar geleden hebben we een koers uitgezet richting succesvol cultureel ondernemerschap voor Schouwburg Het Park met als kaderpunten: behoren tot de beste theaters van Nederland, voortrekker zijn in het zoeken naar synergie in de culturele sector in West-Friesland om een divers aanbod te kunnen blijven garanderen, het bieden van faciliteiten en diensten aan amateurgezelschappen, het ontwikkelen van de educatieve functie en het uitbouwen van verbindingen met het bedrijfsleven.

We zijn trots op de ontwikkeling van Het Park, een bruisende schouwburg met een financieel gezonde basis, veel aandacht voor cultuureducatie en sterke partnerschappen. Het Park stelt zich als grootste culturele instelling op als actief partner en neemt het initiatief en de leiding bij samenwerking tussen culturele instellingen in West-Friesland. Het bestuur van de stichting Het Park geeft aan het bestuur van Schouwburg Het Park voor de komende beleidsperiode de volgende kaderpunten:

- Verbind de huidige partijen in het veld in Hoorn (primair) en in West-Friesland (secundair) in een gezamenlijke ambitie voor het beste cultuurklimaat van Noord-Holland boven Amsterdam in 2024.
- Zorg dat de inwoners van West-Friesland kunnen genieten van een bijzondere avond uit in een gastvrij theater met een divers theateraanbod: van vernieuwend en experimenteel tot de top van de Nederlandse podiumkunst.
- Faciliteer amateurtheater en ondersteun de ontwikkeling van cultuureducatie in de regio.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het beheren en ondersteunen van culturele instellingen in en rondom Hoorn, met name theateractiviteiten in West-Friesland. Zij doet dit onder meer door fondswerving. Eén van de doelstellingen van Stichting Het Park om de jeugd van de basisscholen minimaal één keer per jaar met Het Park in aanraking te laten komen. Voor het voorgezet onderwijs worden ook regelmatig voorstellingen georganiseerd.

Activiteiten

Het bestuur van de Stichting Het Park heeft verschillende functies en activiteiten waaronder:

- Het aanstellen van een directeur

- Het controleren van het functioneren van de directie van Het Park

- Vaststellen van een meerjarenbeleid

- Vaststellen van een jaarrekening

- Vaststellen van een begroting

- Per kwartaal een aandeelhoudersvergadering houden

- Per halfjaar een vergadering stichtingsbestuur houden

Het bestuur

Voorzitter
Dhr. A. Beerepoot

Penningmeester      
Dhr. D. Kleijn

Secretaris
Dhr. M. Beemsterboer 

Algemeen lid
Dhr. P. Dusch

Algemeen lid
Mw. V. van der Vliet

Heeft u vragen of opmerkingen voor het bestuur, dan kunt u mailen naar servicebalie@hetpark.nl.

Financiën

Jaarrekening 2022-2023 in pdf: Klik hier
Jaarrekening 2021-2022 in pdf: Klik hier
Jaarrekening 2020-2021 in pdf: Klik hier
Jaarrekening 2019-2020 in pdf: Klik hier
Jaarrekening 2018-2019 in pdf: Klik hier
Jaarrekening 2017-2018 in pdf: Klik hier
Jaarrekening 2016-2017 in pdf: Klik hier
Jaarrekening 2015-2016 in pdf: Klik hier
Jaarrekening 2014-2015 in pdf: Klik hier
Jaarrekening 2013-2014 in pdf: Klik hier
Jaarrekening 2012-2013 in pdf: Klik hier 
Jaarrekening 2011-2012 in pdf: Klik hier

De bestuursleden ontvangen een vrijwilligersuitkering voor hun werkzaamheden voor de stichting.

Fiscaal nummer: 8186.65.245