Privacybeleid Schouwburg Het Park
Schouwburg Het Park respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en haar klanten en zorgt dat de persoonlijke informatie die wij ontvangen, vertrouwelijk wordt behandeld. In dit Privacy Statement beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

Soort persoonsgegevens
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke
wet- en regelgeving. Het betreft de volgende gegevens die wij van u kunnen verwerken: NAW-gegevens, telefoonnummer, betaalgegevens, geboortedatum, aankoopgegevens en e-mailadres.

Het Park verzamelt gegevens van haar bezoekers voor het goed laten verlopen van:

1. Transacties
2. Bezoek en service
3. Klachten en reacties
4. Herhaalbezoeken
5. Loyaliteit en vaste klantenvoordeel
6. Programmakeuzes op basis van vraag
7. Secundaire service bij bezoek (gehoorversterkers, rolstoelen)
8. Rapportage aan haar uitvoeringspartners

1. Transacties
Bij de aankoop wordt een klant gevraagd om NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres achter te laten. Dit is nodig om de kaarten te kunnen versturen.

2. Bezoek en service
Bezoekers kunnen worden bereikt als een voorstelling wordt verplaatst of geannuleerd. Tevens brengen we bezoekers d.m.v. servicemails op de hoogte van belangrijke zaken rondom hun bezoek (parkeerregels, drukte).

3. Klachten en reacties
Na het bezoek vragen we bezoekers naar hun mening over onze dienstverlening om deze te kunnen verbeteren. Klachten worden opgenomen en afgehandeld en indien nodig wordt en contact opgenomen met de betreffende bezoeker. Positieve reacties worden gedeeld als compliment onder de medewerkers.

4. Herhaalbezoeken
Bij de eerste en iedere volgende aankoop geven we aan dat we bezoekers per e-mail op de hoogte houden van vergelijkbare diensten. We kijken hiervoor naar bezoekhistorie en leefstijl. Bezoekers kunnen zich afmelden voor deze boodschappen middels een duidelijke afmeldlink onderaan het bericht.

5. Loyaliteit en vaste klantenvoordeel
Bezoekers die vaker komen, beloven we voorrang bij het bestellen van nieuwe shows of bijboekingen. We brengen hen daarvan per e-mail op de hoogte.

6. Programmakeuzes op basis van vraag
De gemiddelden van bezoekers op het gebied van leefstijl en bezoekgedrag worden gebruikt om de programmering zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte van onze doelgroep.

7. Secundaire service
Het Park levert extra diensten bij bezoek, die vooraf moeten worden aangevraagd. Het Park registreert deze aanvragen om een goede afhandeling mogelijk te maken en bijvoorbeeld geen overboekingen te krijgen.

8. Rapportage aan haar uitvoeringspartners
Het Park ontvangt subsidie. De subsidiegevers willen hiervoor jaarlijks een overzicht van de herkomst, aard en het gedrag van de bezoekers. Het Park levert onder andere geanonimiseerde informatie over het aantal jongeren, de postcode gebieden waar de bezoekers uit afkomstig zijn en bezoekers voor amateur voorstellingen.

Gebruik van de gegevens
Binnen Het Park zijn er verschillende systemen waarin bezoekersgegevens worden bewaard of gebruikt. De systemen en hun gebruikers hebben we ondergebracht in een Excel sheet. Hierin hebben we tevens aangegeven waartoe het systeem wordt gebruikt. Ook als de gebruiker niet direct bezoekersgegevens gebruikt maar daar wel toegang toe heeft middels een inlog geven we dat aan. Alle gebruikers hebben een individuele login voor het systeem waar ze in werken.

Met de bedrijven achter de systemen die Het Park gebruikt, is per bedrijf of systeem een overeenkomst afgesloten waarin vermeld staat wat hij/zij met de gegevens mag doen. Mocht u deze willen inzien, dan kunt u deze opvragen via onderstaande contactgegevens.

Afmelden en inzien
Alle e-mail communicatie van Het Park is voorzien van een duidelijke afmeldlink. De bezoeker die hierop klikt, wordt direct geblokt in ons CRM systeem en ontvangt dus geen vergelijkbare e-mails meer.

Alle klantgegevens worden bijgehouden op een klantprofiel. Hier staan de contactmomenten, klachten, transacties. Deze zijn op verzoek in te zien voor onze bezoekers en deelbaar middels een screenprint.

Cookies
Het beleid dat Het Park hanteert omtrent cookies vindt u in ons cookiebeleid.

Bewaren gegevens
Geregistreerde gegevens blijven onbeperkt bewaard. Op aangeven van de bezoeker kunnen gegevens worden geanonimiseerd.

Wijzigingen
We kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd wijzigen en plaatsen op deze pagina hiervan een update. 

Contact klantenservice
Neem gerust contact met ons op indien u vragen heeft over ons privacy beleid. U heeft daarnaast het recht Het Park te verzoeken om inzage te geven in uw persoonsgegevens, deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons via servicebalie@hetpark.nl of schriftelijk via onderstaand adres o.v.v. “Verzoek omtrent persoonsgegevens”

Schouwburg Het Park
t.a.v. Servicebalie
Westerdijk 4
1621 LE Hoorn