Deze voorstelling is geannuleerd. Kaarthouders worden begin juni via de mail geïnformeerd.

Oorlog, expansiedrift van de mens, machtsmisbruik en meer

'Bloedbad', geschreven door de Oostenrijkse toneel- roman- en scenarioschrijver Gustav Ernst is gebaseerd op de Oresteia, de klassieke tekst van van Aischylos.

Om met zijn vloot uit te kunnen varen moet de Griekse legeraanvoerder Agamemnon eerst zijn eigen dochter aan de godin Artemis offeren. Als hij na tien jaar oorlog zegevierend naar huis terugkeert, wacht zijn vrouw Klytaimnestra hem op om de rekening te vereffenen. Later wreekt hun zoon Orestes zijn vader door zijn moeder te doden.

In 'Bloedbad' toont Ernst de gebeurtenissen vanuit een feministisch-kritische invalshoek. Hij geeft belangrijke rollen aan een mannenkoor en een koor van vrouwen, die geen blad voor de mond nemen. In zijn versie wordt de rechtsgang die tot de vrijspraak van Orestes leidt getoond als een door de mannen gemanipuleerd proces.

Nina Spijkers over de keuze om 'Bloedbad' te regisseren: “Bloedbad is een van mijn favoriete stukken, misschien wel mijn lievelingsstuk. Alle grote thema’s waar we nu mee te maken hebben, zitten er in: oorlog, de expansiedrift van de mens, hoe wij met de natuur omgaan en machtsmisbruik van mannen ten opzichte van vrouwen. Ernst geeft de vrouwen in 'Bloedbad' een belangrijke stem, ze zijn daadkrachtig en zoeken naar een vrouwelijke revolutie. Uiteindelijk blijkt dat in de machtsstrijd tussen mannen en vrouwen, de vrouwen vaak het slachtoffer zijn. 'Bloedbad' kent geweldige taalconstructies. Ernst’s goed te begrijpen taal is heel erg grof maar tegelijkertijd enorm grappig en in tegenstelling tot de klassieke taal van Aischylos heel erg van deze tijd.”

'Bloedbad' wordt gespeeld in de vertaling van Tom Kleijn. 

Over Nina Spijkers
Nina Spijkers (1988) is één van de vaste regisseurs van Toneelschuur Producties. In 2014 studeerde zij succesvol af aan de Regie Opleiding van de Theaterschool Amsterdam met de voorstelling Kwartet. In februari 2015 won Nina de Top Naeff Prijs, de aanmoedigingsprijs voor veelbelovende studenten. De Top Naeff Stichting prees Spijkers met name vanwege haar tekstbehandeling: ‘De taal van Müller, Büchner, Shakespeare breng jij tot leven in het heden. Je houdt van taal, maar gebruikt de woorden om er een belevenis van te smeden.’

In 2015 debuteerde zij bij Toneelschuur Producties met een succesvolle regie van 'Phaedra’s Love' van Sarah Kane. In het voorjaar van 2016 regisseerde zij een eigenwijze versie van Friedrich Schiller’s Don Carlos waarmee zij ook genomineerd werd voor de BNG Bank Nieuwe Theatermakersprijs 2016. In 2017 regisseerde Nina Ivanov van Anton Tsjechov in een bewerking van Casper Vandeputte. Voor deze voorstelling werd zij eveneens genomineerd voor de BNG Nieuwe Theatermakersprijs én de voorstelling werd geselecteerd voor het Nederlands Theater Festival 2017. Hierna presenteerde ze de aanstekelijke, muziektheater voorstelling 'Geluk', gevolgd door het succesvolle 'Het temmen van de feeks', waarvoor Astrid van Eck een Theo d’Or nominatie in de wacht sleepte.