Gaat de voorstelling door?
Schouwburg en Congrescentrum Het Park volgt de richtlijnen en aanwijzingen vanuit RIVM, overheid en Gemeente Hoorn met betrekking tot het coronavirus. Alle voorstellingen tot 1 juni 2020 gaan niet door en worden daar waar mogelijk verplaatst. Actuele informatie volgt zo spoedig mogelijk per e-mail en op onze website.

Voorstellingen vanaf 1 juni 2020 gaan vooralsnog door. Voor voorstellingen in seizoen 2020-2021 gelden de normale algemene voorwaarden

Bereikbaarheid servicebalie
Ondanks dat de schouwburg nu gesloten is, staan onze medewerkers van de servicebalie u graag te woord. U kunt ons alleen per mail bereiken op: servicebalie@hetpark.nl. Door onze afwezigheid kan het langer duren voordat u een antwoord van ons ontvangt.

Nieuw theaterseizoen 2020-2021
De voorbereidingen voor het nieuwe theaterseizoen zijn in volle gang. Echter zijn wij genoodzaakt om de traditionele feestelijke Presentatieavond dit jaar niet door te laten gaan. 

We geven zeer waarschijnlijk wel een brochure uit, maar deze ontvangt u later dan u van ons gewend bent. Wilt u zeker zijn dat u een brochure van ons ontvangt, vraag deze dan voor 9 april 2020 bij ons aan door een mail te sturen naar servicebalie@hetpark.nl Naar verwachting start de kaartverkoop in juni 2020.

Neemt Het Park extra maatregelen?
Ja, we instrueren onze medewerkers nadrukkelijk op hygiëne, en voorzien daarnaast medewerkers, gasten, bezoekende gezelschappen en artiesten van hygiënische handzeep en disinfectant foam. De directie staat in nauw contact met de Gemeente Hoorn. Mochten de aanwijzingen onverhoopt wijzigen, worden tijdig passende maatregelen getroffen.

Welke maatregelen treft Het Park?
Het Park volgt het RIVM protocol. Deze hygiëne maatregelen gelden voor medewerkers, publiek en gasten in en om gebouw.

1. Het RIVM adviseert om vaak handen te wassen en papieren zakdoekjes te gebruiken. Volg voor het handen wassen de flyers die op alle toiletten, backstage, pantry kantoor hangen. Daarnaast staan er toestellen met desinfecterende foam bij de ingang van het kantoor en twee in de foyer van Het Park.
2. Moet u niezen of hoesten? Kies er dan voor om in elleboog te niezen/hoesten.
3. Gezonde Nederlanders hoeven in principe geen mondkapjes te gebruiken. Het dragen van mondkapjes kan zelfs gevaarlijk zijn, omdat bij verkeerd gebruik het risico bestaat dat u het virus verder verspreidt. Voor reizen geldt: overweeg of reizen naar risicogebieden nu echt noodzakelijk zijn en houd de ontwikkelingen in het land van bestemming goed in de gaten. Check hiervoor het BZK reisadvies.
4. Collega’s die terugkeren van vakantie komen mogelijk uit gebieden waar het coronavirus is of grote evenementen. Als zij geen gezondheidsklachten hebben, kunnen zij gewoon aan het werk.
5. Als iemand gezondheidsklachten krijgt (koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten) dient hij/zij telefonisch contact op te nemen met de huisarts en met directie.
6. Daarnaast is onze aanbeveling dat mensen met griepverschijnselen zoveel mogelijk thuis moeten werken (daar waar mogelijk) en goed uit te laten zieken wanneer zij griep krijgen.

Kan ik mijn kaarten terugbrengen?
Op dit moment zijn we hard bezig om alle voorstellingen tot 1 juni 2020 te verplaatsen naar een nieuwe datum. De branche organisaties voor theaters en producenten zijn bezig om een lijn te bepalen voor alle theaters in Nederland over hoe om te gaan met de verplaatste voorstellingen en het retourneren van kaarten. Zodra er nieuwe informatie bekend is brengen we u zo spoedig mogelijk op de hoogte. 

Aangezien wij nog niet kunnen zeggen of alle voorstellingen verplaatst kunnen worden, is het nog niet mogelijk om de kaarten van voorstellingen in deze periode te retourneren. Voor voorstellingen in seizoen 2020-2021 gelden de normale algemene voorwaarden

Wat als een voorstelling door overmacht (bijvoorbeeld overheidsmaatregel) niet door kan gaan en bezoekers niet kunnen komen?
Schouwburg Het Park is nimmer aansprakelijk voor de door de bezoeker gelede schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van het theater. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van het theater onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van het theater c.q. in het gebouw, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet-functionerend openbaar vervoer. Zie ook Artikel 5.3 van onze bezoekersvoorwaarden.

Schouwburg Het Park is aangesloten bij de VVTP en VSCD en samen met andere aangesloten theaters en producenten hebben zij onderlinge zakelijke afspraken vastgelegd in de mantelovereenkomst, waarin beschreven staat wanneer overmacht situaties optreden en hoe daarmee wordt omgegaan. Voor vragen over bezoekersvoorwaarden zoals het retourneren van kaarten verwijzen wij naar de algemene bezoekersvoorwaarden van de VSCD.