Gaat de voorstelling door?
Schouwburg en Congrescentrum Het Park volgt de richtlijnen en aanwijzingen vanuit het RIVM, de overheid en de Gemeente Hoorn met betrekking tot het coronavirus. Het theater blijft tenminste tot en met 1 juni 2020 gesloten. Op dit moment onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn vanaf 1 juni, zoals vergaderingen en kleine (zakelijke) evenementen. Vanaf 1 juli proberen we ook voorstellingen met maximaal 100 bezoekers te hervatten, maar hiervoor zijn we nog in overleg met producenten, acteurs, muzikanten en publiek. Alle voorstellingen vanaf 1 september 2020 gaan vooralsnog door.

Er zijn inmiddels veel voorstellingen verplaatst en enkele hiervan zijn al zichtbaar op onze website en in uw persoonlijke account. Deze data zijn nog onder voorbehoud. We communiceren de definitieve data per e-mail aan bezoekers, zodra we zeker weten dat deze doorgang kunnen vinden. We houden u op de hoogte, u hoeft dus zelf niets te doen.

Bereikbaarheid servicebalie
Ondanks dat de schouwburg nu gesloten is, staan onze medewerkers van de servicebalie u graag te woord. U kunt ons per e-mail bereiken op: servicebalie@hetpark.nl. Door onze afwezigheid kan het langer duren voordat u een antwoord van ons ontvangt. Van maandag t/m donderdag zijn we van 10.00 - 12.00 uur telefonisch bereikbaar voor spoedgevallen.

Nieuw theaterseizoen 2020-2021
De seizoensbrochure ontvangt u later van ons dan u gewend bent, namelijk in de laatste week van augustus 2020. Naar verwachting staart de kaartverkoop van het nieuwe theaterseizoen begin september 2020. Uiteraard maken wij de datum van de start van de kaartverkoop ruim van tevoren bekend via al onze communicatiekanalen zoals de nieuwsbrief, website, Social Media etc. 

Neemt Het Park extra maatregelen?
Vooropgesteld werken alle medewerkers van Het Park op dit moment thuis. Mocht Het Park ter zijner tijd haar deuren weer openen, dan volgen wij uiteraard de richtlijnen van het RIVM, de overheid en de Gemeente Hoorn. Wij beschikken over hygiënische handzeep en disinfectant foam voor zowel medewerkers, gasten, bezoekende gezelschappen en artiesten. Zo lang de 1,5 meter samenleving gehandhaafd blijft, passen wij dit uiteraard ook in ons gehele gebouw toe. De directie staat in nauw contact met de Gemeente Hoorn. Wanneer maatregelen wijzigen, passen wij ons beleid en de maatregelen hier direct op aan. 

Per 1 juni mag de culturele sector weer open, echter met een maximale bezetting van 30 personen (inclusief personeel). Helaas is het voor Het Park niet haalbaar om met deze bezetting de voorstellingen te laten plaatsvinden. Per 1 juli wordt de bezetting verhoogd naar maximaal 100 personen (inclusief personeel). Uiteraard onderzoeken wij wat met de bezetting wél mogelijk is! Indien komende weken blijkt dat zaken eerder versoepeld worden of dat er juist weer een stap terug gedaan moet worden, zal dat betekenen dat bovenstaande bijgesteld wordt. 

Welke maatregelen treft Het Park?
Het Park volgt het RIVM protocol. Deze hygiënemaatregelen gelden voor iedereen in en om gebouw.
1. Wanneer Het Park opent, dient iedereen zich aan de hygiëne- en beleidsregels te houden die het RIVM op dat moment adviseert. In alle toiletten, backstage en in het pantry kantoor hangen instructies voor het wassen van de handen. Daarnaast staan er toestellen met desinfecterende foam bij de ingang van het kantoor en twee in de foyer van Het Park. Zo lang de 1,5 meter samenleving gehandhaafd blijft, passen wij dit uiteraard ook in ons gehele gebouw toe. 
2. Als u moet niezen of hoesten, doe dit dan in uw elleboog.
3. Gezonde Nederlanders hoeven in principe geen mondkapjes te gebruiken. Houdt u er rekening mee dat het vanaf 1 juni wel verplicht is om in het openbaar vervoer een mondkapje te dragen.
4. Als u gezondheidsklachten krijgt (koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten) vragen wij u dringend het theater niet te bezoeken en thuis te blijven. U dient tevens telefonisch contact op te nemen met de huisarts.
5. Daarnaast is het momenteel verplicht om thuis werkzaam te zijn, tenzij de overheid anders aangeeft.

Kan ik mijn kaarten terugbrengen?
Als u op dit moment kaarten bezit voor een voorstelling die geannuleerd is wegens het coronavirus, wordt u persoonlijk op de hoogte gebracht. U krijgt de optie een vervangende voorstelling te kiezen of een voucher te ontvangen die u later weer kunt gebruiken. Uiteraard behoudt deze voucher zijn waarde.

Op dit moment zijn we nog steeds hard bezig om alle voorstellingen die tot 1 september 2020 geprogrammeerd stonden, te verplaatsen naar een nieuwe datum. Gezien we op dit moment nog niet kunnen zeggen of alle voorstellingen verplaatst kunnen worden, is het nog niet mogelijk om de kaarten van voorstellingen in deze periode te retourneren.

Voor voorstellingen in seizoen 2020-2021 gelden de normale algemene voorwaarden. Als u een dringende vraag heeft over dit onderwerp is de servicebalie te bereiken via: servicebalie@hetpark.nl. Door onze afwezigheid kan het langer duren voordat u een antwoord van ons ontvangt. Van maandag t/m donderdag zijn we van 10.00 - 12.00 uur telefonisch bereikbaar voor spoedgevallen. 

Wat als een voorstelling door overmacht (bijvoorbeeld overheidsmaatregel) niet door kan gaan en bezoekers niet kunnen komen?
Schouwburg Het Park is nimmer aansprakelijk voor de door de bezoeker gelede schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van het theater. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van het theater onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van het theater c.q. in het gebouw, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet-functionerend openbaar vervoer. Zie ook Artikel 5.3 van onze bezoekersvoorwaarden.

Schouwburg Het Park is aangesloten bij de VVTP en VSCD en samen met andere aangesloten theaters en producenten hebben zij onderlinge zakelijke afspraken vastgelegd in de mantelovereenkomst, waarin beschreven staat wanneer overmacht situaties optreden en hoe daarmee wordt omgegaan. Voor vragen over bezoekersvoorwaarden zoals het retourneren van kaarten verwijzen wij naar de algemene bezoekersvoorwaarden van de VSCD.