Gaat de voorstelling door?

Schouwburg en Congrescentrum Het Park volgt de richtlijnen en aanwijzingen vanuit het RIVM, de overheid en de Gemeente Hoorn met betrekking tot het coronavirus. 

Vanaf 1 juni is Het Park geopend voor (zakelijke) evenementen tot max. 30 personen. Vanaf 1 juli geldt er vanuit de overheid geen maximum meer, mits er gereserveerd wordt, een triage plaatsvindt, de algemene hygiëne- en beleidsregels worden gevolgd én de 1,5 meter wordt gewaarborgd. Voor ons theater betekent dit dat we bij voorstellingen in de Hamletzaal 200 bezoekers mogen verwelkomen en bij voorstellingen in de Othellozaal 90 bezoekers. Op dit moment is het kinderprotocol nog niet doorgevoerd in ons theater dus gelden bij kindervoorstellingen dezelfde aantallen. We hopen het kinderprotocol zo snel mogelijk gereed te hebben. 

Het corona protocol van Schouwburg Het Park kunt u hier vinden.

Voorstellingen tussen 15 maart en 30 juni 2020

Inmiddels zijn bijna alle voorstellingen die tussen 15 maart en 30 juni 2020 zijn geannuleerd, verplaatst naar een nieuwe datum en zichtbaar op onze website en in uw persoonlijke account. Zodra u van ons een e-mail heeft ontvangen met de definitieve wijziging, kunt u er vanuit gaan dat de datum die in uw account vermeld staat de juiste is. Uiterlijk 1 juli 2020 verwachten wij iedereen te hebben geïnformeerd. Heeft u na 1 juli niets ontvangen, dan vragen wij uw spambox te controleren. We houden u op de hoogte, u hoeft dus zelf niets te doen.

Een overzicht van alle voorstellingen die tussen 12 maart en 30 juni i.v.m. de coronamaatregelen zijn geannuleerd én wat er met deze voorstelling gaat gebeuren, kunt u vanaf maandag 22 juni deze informatiepagina vinden vinden.

Bereikbaarheid servicebalie

Vanaf 1 juli is de servicebalie telefonisch bereikbaar tussen 10.00 en 12.00 uur én op werkdagen geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur. Wij vragen u zo min mogelijk langs te komen om persoonlijk contact zo veel mogelijk te mijden. U kunt de Servicebalie per e-mail bereiken via servicebalie@hetpark.nl

Verkoop theaterseizoen 2020-2021

De kaartverkoop voor de maanden augustus en september start maandag 29 juni om 12.00 uur. Naar verwachting staart de kaartverkoop de overige voorstellingen in september 2020. Uiteraard maken wij de datum van de start van de kaartverkoop ruim van tevoren bekend via al onze communicatiekanalen zoals de nieuwsbrief, website, Social Media etc. 

Welke extra coronamaatregelen neemt Het Park?

Een deel van de medewerkers van Het Park werkt nog altijd thuis, zodat er ook op de kantoren voldoende afstand gehouden kan worden. Uiteraard volgen wij de richtlijnen van het RIVM, de overheid en de Gemeente Hoorn. Zolang de 1,5 meter samenleving gehandhaafd blijft, passen wij dit uiteraard ook in ons gehele gebouw toe. De directie staat in nauw contact met de Gemeente Hoorn. Wanneer maatregelen wijzigen, passen wij ons beleid en de maatregelen hier direct op aan. 

Uiteraard volgen wij de richtlijnen en voorschriften van het RIVM waarbij wij in september een beperkt aantal bezoekers zaal per voorstelling mogen verwelkomen om de 1,5 meter te waarborgen. Daarnaast werken wij met een duidelijke routing in en om het gebouw en tijdssloten waarin bezoekers het gebouw en de zaal binnen kunt gaan. We beschikken over hygiënische handzeep en disinfectant foam voor zowel medewerkers, gasten, bezoekende gezelschappen en artiesten. Onze horeca is geopend voor aanvang van de voorstelling, u ontvangt uw pauzedrankje ook voorafgaande aan de voorstelling in de vorm van een drankje to-go. Uiteraard kunt hier ook iets lekkers bij aanschaffen, wij vragen u in dat geval per pin te betalen. U mag uw drankje en lekkers meenemen de zaal in. Hoewel de toiletten geopend zijn vragen wij u nadrukkelijk om tijdens de voorstelling niet naar het toilet te gaan. Het toilet wordt regelmatig gereinigd en onze medewerkers leiden dit in goede banen. 

Het volledige corona protocol van Schouwburg Het Park kunt u hier vinden.

RIVM richtlijnen in Het Park

Het Park volgt het RIVM protocol. Deze basismaatregelen gelden voor iedereen in en om gebouw.

  1. Wanneer Het Park opent, dient iedereen zich aan de hygiëne- en beleidsregels te houden die het RIVM op dat moment adviseert. In alle toiletten, backstage en in het pantry op kantoor hangen instructies voor het wassen van de handen. Daarnaast staan er toestellen met desinfecterende foam bij de ingang van het kantoor en twee in de foyer van Het Park.
  2. Zo lang de 1,5 meter samenleving gehandhaafd blijft, passen wij dit uiteraard ook in ons gehele gebouw toe. Wij vragen u deze afstand ook te bewaren tot andere bezoekers, onze medewerkers, artiesten en een ieder die niet tot uw huishouden behoort.
  3. Als u moet niezen of hoesten, doe dit dan in uw elleboog.
  4. Heeft u Covid-19 gerelateerde gezondheidsklachten zoals koorts, niezen, hoesten en/of andere luchtwegklachten, het verlies van reuk/smaak etc. of vertoont één van uw huisgenoten één van bovenstaande klachten? Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen zeven dagen vastgesteld in een lab of bent u in quarantaine omdat u direct contact heeft gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld? Als u één van deze vragen met 'ja' kunt beantwoord, vragen wij u nadrukkelijk het theater niet te bezoeken en thuis te blijven.
  5. Gezonde Nederlanders hoeven in principe geen mondkapjes te gebruiken. Mocht u met de bus of trein naar het theater reizen, houdt u er dan rekening mee dat het vanaf 1 juni wel verplicht is om in het openbaar vervoer een mondkapje te dragen.
Kan ik mijn kaarten terugbrengen?

Als u op dit moment kaarten bezit voor een voorstelling die geannuleerd is wegens het coronavirus, wordt u persoonlijk op de hoogte gebracht. U krijgt de optie een vervangende voorstelling te kiezen of een voucher te ontvangen die u later weer kunt gebruiken. Uiteraard behoudt deze voucher zijn waarde.

Op dit moment zijn we nog steeds hard bezig om alle voorstellingen die tot 1 september 2020 geprogrammeerd stonden, te verplaatsen naar een nieuwe datum. Gezien we op dit moment nog altijd niet kunnen zeggen of alle voorstellingen verplaatst kunnen worden, is het nog niet mogelijk om de kaarten van voorstellingen in deze periode te retourneren.

Voor voorstellingen in seizoen 2020-2021 gelden de normale algemene voorwaarden. Als u een dringende vraag heeft over dit onderwerp is de servicebalie te bereiken via: servicebalie@hetpark.nl

Retourneren bij COVID-19 klachten
Mochten er bij u of iemand in uw huishouden onverwacht klachten ontstaan die duiden op COVID-19, dan wordt u in navolging van de RIVM richtlijnen tot nader order verzocht niet naar het theater te komen. In dat geval kunt u tot uiterlijk 8 uur voor aanvang uw kaarten retourneren. Uw kaarten worden dan omgezet in een tegoed.

Wat als een voorstelling door overmacht (bijvoorbeeld overheidsmaatregel) niet door kan gaan en bezoekers niet kunnen komen?

Schouwburg Het Park is nimmer aansprakelijk voor de door de bezoeker gelede schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van het theater. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van het theater onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van het theater c.q. in het gebouw, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet-functionerend openbaar vervoer. Zie ook Artikel 5.3 van onze bezoekersvoorwaarden.

Schouwburg Het Park is aangesloten bij de VVTP en VSCD en samen met andere aangesloten theaters en producenten hebben zij onderlinge zakelijke afspraken vastgelegd in de mantelovereenkomst, waarin beschreven staat wanneer overmacht situaties optreden en hoe daarmee wordt omgegaan. Voor vragen over bezoekersvoorwaarden zoals het retourneren van kaarten verwijzen wij naar de algemene bezoekersvoorwaarden van de VSCD.