Update 26 november

Op vrijdag 26 november zijn aangescherpte maatregelen door de overheid aangekondigd.
• Het theater sluit om 17.00 uur
• Mondkapjes zijn ook ná QR controle verplicht in het gebouw als u loopt (in de zaal kunt u uw mondkapje af doen)
• 1/3e van de zaalcapaciteit (bezoekers op 1,5 meter afstand. Bezoekers worden door medewerkers van Het Park geplaceerd)

Gaat WEL door
27 november - Zoutmus 
28 november - Dolf Jansen (verplaatsing van dinsdag 30 november naar zondag 28 november om 14.30 uur)

Gaat NIET door 
27 november - Absolutely Floyd (nieuwe datum 17 juni 2022)
28 november - Evergreen Top 1000 Live (nieuwe datum  nnb)
29 november - Huisvrouwen bestaan niet (nieuwe datum nnb)

Bezoekers met kaarten voor deze voorstellingen zijn geïnformeerd per SMS en mail. Begin volgende week informeren wij alle bezoekers met kaarten voor voorstellingen tot en met 18 december 2021. Wij vragen uw mailbox in de gaten te houden of uw voorstelling wordt geannuleerd en/of kan worden verplaatst.

Indien u vragen heeft, kunt u de servicebalie bereiken via servicebalie@hetpark.nl. Op dinsdag t/m vrijdag is de servicebalie ook (telefonisch) bereikbaar tussen 13.00 uur en 17.00 uur.

Welke algemene richtlijnen volgt Het Park?

Wij doen ondanks alle regels ons uiterste best om uw theaterbezoek tot een gezellige avond uit te maken. Wij vragen u om zich ook aan de regels te houden. Zo beschermt u uw eigen gezondheid, die van uw medebezoekers, onze medewerkers én mag Het Park open blijven.

• Het Park werkt vanaf 20 augustus 2021, zo lang de Rijksoverheid dit voorschrijft, met het coronatoegangsbewijs.
• Op centrale plekken in het theater kunt u uw handen desinfecteren.
• Medewerkers van Het Park hebben het recht om u aan te spreken en u te vragen zich aan de maatregelen te blijven houden.
• Onze BHV'ers staan indien nodig paraat en handelen conform de richtlijnen van het Rode Kruis.

Moet ik een gezondheidscheck doen voorafgaande aan mijn bezoek?

• Wij vragen u voorafgaande aan het voorstellingsbezoek, onderstaande vragen te beantwoorden
1. Had u de afgelopen 24 uur één of meerdere corona gerelateerde klachten: hoesten, neusverkoudheid, koorts, benauwdheidsklachten, reuk- en/of smaakverlies?
2. Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
3. Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen zeven dagen vastgesteld met een test?
4. Heeft u een huisgenoot / gezinslid met het nieuwe coronavirus en heb je de afgelopen 10 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
5. Bent in quarantaine omdat u direct contact had met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld, omdat u terug bent gekomen uit een COVID-19-risicogebied of omdat u gewaarschuwd bent door de Coronamelder-app?

Als u één of meerdere vragen met 'ja' beantwoord, verzoeken wij u dringend om thuis te blijven en uw bezoek te annuleren (tot 8 uur voor aanvang voorstelling). U kunt uw kaarten annuleren. Het bedrag wordt als tegoed toegevoegd aan uw account. Dit tegoed blijft één jaar geldig en kunt u gebruiken voor een andere voorstelling. Dit is een uitzondering op de algemene bezoekersvoorwaarden die gelden bij Het Park.

Hoe werkt het coronatoegangsbewijs (QR code)?

Het Park houdt de coronatoegangsbewijzen aan die de overheid als geldig heeft benoemd.
• U heeft een coronatoegangsbewijs dat u kunt tonen via de CoronacheckApp of u heeft een papieren bewijs hiervan gedownload via de website www.CoronaCheck.nl én
• U heeft een geldig legitimatiebewijs bij zich (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). 
• Meer informatie over onze omgang met het Coronatoegangsbewijs kunt u vinden op deze pagina.

Kan ik mijn kaarten annuleren als ik geen QR code heb of wil laten zien?

Als u besluit hierdoor niet naar een voorstelling te willen, dan kunt u uiteraard uw kaarten retourneren door een e-mail te sturen naar de servicebalie. Uw kaarten worden omgezet in een tegoed. Wilt u uw kaarten alleen annuleren indien er op de voorstellingsdatum nog steeds aanvullende maatregelen gelden, dan adviseren wij u om de kaarten niet direct te annuleren. Indien t.z.t. blijkt dat de maatregelen nog van kracht zijn, dan kunt u tot uiterlijk één week voor aanvang van de voorstelling uw kaarten alsnog annuleren door een e-mail te sturen naar de servicebalie. Let op: geannuleerde kaarten kunnen niet meer teruggeboekt worden indien de maatregelen opgeven worden. Uiteraard kunt u, als er nog kaarten beschikbaar zijn, wel via onze website opnieuw kaarten kopen. 

Wat als mijn voorstelling geannuleerd wordt?

• Als u op dit moment kaarten bezit voor een voorstelling die geannuleerd is wegens het coronavirus, wordt u persoonlijk per e-mail op de hoogte gebracht.
• U krijgt de optie een vervangende voorstelling te kiezen, u kunt uw geld terugvragen, uw kaarten om laten zetten in een tegoed dat u later weer kunt gebruiken of een donatie aan het theater doen.

Kan ik zelf kiezen mijn kaarten te annuleren?

• Als u zelf uw kaarten wil annuleren, omdat u zich niet comfortabel voelt bij theaterbezoek, dan kan dit.
• Uw kaarten worden dan omgezet in een tegoed (blijft één jaar geldig). 

Kan ik mijn kaarten retourneren bij coronaklachten?

• Mochten er bij u of iemand in uw huishouden onverwacht klachten ontstaan die duiden op corona, dan wordt u in navolging van de RIVM richtlijnen dringend verzocht niet naar het theater te komen.
• In dat geval kunt u tot 8 uur voor aanvang uw kaarten retourneren. 

Hoe bestel ik mijn kaarten?

• Kaartverkoop vindt zoveel mogelijk plaats via onze website.
• Bij kaartverkoop aan de servicebalie gelieve zo veel mogelijk per pin betalen.

Hoe is de publieksstroom in Het Park geregeld?

• U kunt Het Park via de hoofdingang aan het plein en via de parkeergarage binnen gaan.
• Om opstoppingen zoveel mogelijk te voorkomen, ontvangt u per mail een tijdslot waarbinnen u kunt arriveren in Het Park. Wij verzoeken u zich aan dit tijdslot te houden.
• Voordat u Het Park binnengaat, vragen wij u uw coronatoegangsbewijs (QR code) én uw legitimatiebewijs te tonen.
• De kaartcontrole vindt plaats ná de controle van het coronatoegangsbewijs en legitimatie.
• In het gehele gebouw wordt gevraagd 1,5 meter van elkaar afstand te houden én een mondkapje te dragen.

Is de horeca van Het Park geopend en ontvang ik mijn pauzedrankje?

• U ontvangt uw pauzedrankje voorafgaande aan de voorstelling in de vorm van een drankje-to-go. U kunt deze in de zaal nuttigen.
• Uiteraard kunt u bij de horeca iets lekkers bij aanschaffen; in dat geval vragen wij u om contactloos te betalen. 
• De horeca is verder gesloten.

Kan ik gebruik maken van de toiletten?

• U kunt gebruik maken van de toiletten.
• Wij vragen u om op de trappen naar en in de toiletruimtes voldoende afstand tot uw medebezoekers te bewaren.
• In de toiletgroepen staan middelen om zittingen e.d. voorafgaand aan en na afloop van u toiletbezoek te desinfecteren.
• Toiletbezoek tijdens de voorstellingen vragen wij u tot noodgevallen te beperken. 

Zijn mijn rij- en stoelnummers nog steeds geldig?

• U kunt de zaalingang gebruiken die op uw ticket staat aangegeven.
• In de zaal worden de zitplaatsen door onze medewerkers toegewezen. Zo kunnen wij de 1,5 meter waarborgen.
• Na afloop van de voorstellingen vragen wij rustig en met 1,5 meter afstand van elkaar de zaal te verlaten.
• U wordt verzocht het pand na de voorstelling via de aangegeven route direct te verlaten en niet in de foyer te blijven staan.

Hoe werkt de luchtbehandeling in de zalen?

Het luchtbehandelingssysteem van Het Park maakt géén gebruik van recirculatie. Er wordt alleen verse buitenlucht ingeblazen.

Hoe lang is mijn tegoed geldig (bewaar-je-ticket-regeling)?

De cultuur- en evenementenbranche verlengt de regeling 'Bewaar je ticket, geniet later'In de oorspronkelijke regeling, uit april 2020werd met de lange duur van de coronacrisis geen rekening gehouden. Met verlenging van de regeling blijven de gekochte tickets voor eerder verplaatste voorstellingen en concerten 26 maanden geldig (voorheen: 13 maanden), en blijft het digitaal tegoed nu 24 maanden geldig (voorheen: 12 maanden). De verlenging is tot stand gekomen na overleg tussen de evenementen- en de cultuursector en de betrokken overheden. De regeling wordt ondersteund door het ministerie van OC&W en EZK en volgt de regels van de Autoriteit Consument en Markt. Meer informatie over de regeling kunt u hier terugvinden.

Wat als een voorstelling door overmacht (bijvoorbeeld overheidsmaatregel) niet door kan gaan en bezoekers niet kunnen komen?

Schouwburg Het Park is nimmer aansprakelijk voor de door de bezoeker gelede schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van het theater. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van het theater onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van het theater c.q. in het gebouw, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet-functionerend openbaar vervoer. Zie ook Artikel 5.3 van onze bezoekersvoorwaarden.

Schouwburg Het Park is aangesloten bij de VVTP en VSCD en samen met andere aangesloten theaters en producenten hebben zij onderlinge zakelijke afspraken vastgelegd in de mantelovereenkomst, waarin beschreven staat wanneer overmacht situaties optreden en hoe daarmee wordt omgegaan. Voor vragen over bezoekersvoorwaarden zoals het retourneren van kaarten verwijzen wij naar de algemene bezoekersvoorwaarden van de VSCD.