Coronaprotocol Schouwburg Het Park

Wij zijn verheugd we ook in het nieuwe seizoen de deuren mogen openen en wij weer bezoekers mogen ontvangen! Wegens de aangescherpte coronamaatregelen, was ons theater tot 5 juni gesloten. Voorstellingen zijn, waar mogelijk, zo snel mogelijk verplaatst. Ook zakelijke verhuringen vonden in deze periode niet plaats. Alle kaarthouders van voorstellingen zijn inmiddels door ons via de mail persoonlijk geïnformeerd. Indien u vragen heeft, kunt u de servicebalie weer bereiken via servicebalie@hetpark.nl. Op dinsdag t/m vrijdag is de servicebalie ook (telefonisch) bereikbaar tussen 13.00 uur en 17.00 uur.
Voor vragen kunt u ook terecht op de de pagina 'Veel gestelde vragen omtrent het coronavirus'.

Let op: vanaf 25 september 2021 veranderen de huidige regels en mogen wij weer voor een volle zaal spelen. Omdat wij met het coronatoegangsbewijs werken vervalt de 1,5 meter afstand in het gehele gebouw. Wel wordt nog steeds geadviseerd elkaar, waar mogelijk, de ruimte te geven.

Algemene richtlijnen RIVM

Om theaterbezoek mogelijk te maken wanneer we weer open mogen, zijn er nog altijd algemene coronarichtlijnen en speciale richtlijnen die voor theaterbezoek gelden. Wij doen ondanks alle regels ons uiterste best om uw theaterbezoek tot een gezellige avond uit te maken. Wij vragen u om zich ook aan de regels te houden. Zo beschermt u uw eigen gezondheid, die van uw medebezoekers, onze medewerkers én mag Het Park open blijven. Wij hopen u snel weer te mogen verwelkomen in ons theater.

• Het Park werkt vanaf 20 augustus 2021, zo lang de Rijksoverheid dit voorschrijft, met het coronatoegangsbewijs.
• Door het coronatoegangsbewijs vervalt de verplichte 1,5 meter afstand in het gehele gebouw. Wel wordt nog steeds geadviseerd om elkaar, waar mogelijk, de ruimte te geven.
• U kunt Het Park bereiken met de auto, op de fiets, lopend en eventueel per OV.
• Op centrale plekken in het theater kunt u uw handen desinfecteren.
• Medewerkers van Het Park hebben het recht om u aan te spreken en u te vragen zich aan de maatregelen te blijven houden om zo de veiligheid van u, andere bezoekers en onze medewerkers te waarborgen én er zorg voor te dragen dat Het Park (veilig) open kan blijven.
• Onze BHV'ers staan indien nodig paraat en handelen conform de richtlijnen van het Rode Kruis.

Gezondheidscheck

• Voordat u het theater betreedt, voert onze portier de gezondheidscheck uit. Wij vragen u ook van tevoren deze check te doorlopen.
1. Had u de afgelopen 24 uur één of meerdere corona gerelateerde klachten: hoesten, neusverkoudheid, koorts, benauwdheidsklachten, reuk- en/of smaakverlies?
2. Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
3. Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen zeven dagen vastgesteld met een test?
4. Heeft u een huisgenoot / gezinslid met het nieuwe coronavirus en heb je de afgelopen 10 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
5. Bent in quarantaine omdat u direct contact had met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld, omdat u terug bent gekomen uit een COVID-19-risicogebied of omdat u gewaarschuwd bent door de Coronamelder-app?
Als u één of meerdere vragen met 'ja' beantwoord, verzoeken wij u thuis te blijven. U kunt uw kaarten annuleren en krijgt uiteraard uw geld terug.

Coronatoegangsbewijs

In navolging van de laatste coronamaatregelen van de Rijksoverheid, werken wij vanaf het nieuwe seizoen (20 augustus 2021) met het coronatoegangsbewijs. Dit doen wij zolang de Rijksoverheid dit voorschrijft. De sector is afgelopen anderhalf jaar dusdanig lang dicht geweest dat wij als schouwburg de artiesten en gezelschappen zoveel mogelijk willen helpen de zalen weer te vullen. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Kaarten annuleren

Als u besluit hierdoor niet naar een voorstelling te willen, dan kunt u uiteraard uw kaarten retourneren door een e-mail te sturen naar de servicebalie. Wilt u uw kaarten alleen annuleren indien er op de nieuwe voorstellingsdatum nog steeds aanvullende maatregelen gelden, dan adviseren wij u om de kaarten niet direct te annuleren. Indien t.z.t. blijkt dat de maatregelen nog van kracht zijn, dan kunt u tot uiterlijk één week voor aanvang van de voorstelling uw kaarten alsnog annuleren door een e-mail te sturen naar de servicebalie. Let op: geannuleerde kaarten kunnen niet meer teruggeboekt worden indien de maatregelen opgeven worden. Uiteraard kunt u, als er nog kaarten beschikbaar zijn, wel via onze website opnieuw kaarten kopen. 

Geldige coronatoegangsbewijzen

• U heeft een corona vaccinatiebewijs of een coronaherstelbewijs of een negatieve testuitslag (negatieve testuitslag uitsluitend via Testen voor Toegang).
• U kunt uw coronatoegangsbewijs digitaal tonen via de CoronacheckApp of u heeft een papieren versie hiervan gedownload via de website www.CoronaCheck.nl.
• Vergeet niet uw identiteitsbewijs mee te nemen; de gegevens op uw coronatoegangsbewijs worden vergeleken met die op uw identiteitsbewijs.
• Meer informatie over onze omgang met het Coronatoegangsbewijs kunt u vinden op deze pagina.

Tickets en reserveringen

• Kaartverkoop vindt zoveel mogelijk plaats via onze website.
• Bij kaartverkoop aan de servicebalie kunt u alleen per pin betalen.
• Bij corona gerelateerde klachten (verkoudheid, hoesten, niezen, koorts), kunt u uw kaarten tot 8 uur voor aanvang van de voorstelling annuleren. 
• De kaartcontrole en controle van het coronatoegangsbewijs vinden plaats zonder lichamelijk contact; uw kaarten worden gescand. U kunt uw kaarten of mobiele telefoon op de hiervoor aangewezen tafel neerleggen.

Entree theater en foyer

• U kunt Het Park  via de hoofdingang aan het plein en via de parkeergarage binnen gaan. In geval van regen staan er op het plein overkappingen, zodat u droog kunt staan tot u naar binnen kunt.
• Om opstoppingen te voorkomen ontvangt u per mail een tijdslot waarbinnen u kunt arriveren in Het Park. Wij verzoeken u zich aan dit tijdslot te houden.
• Op het plein voor de deur geldt een rookverbod.
• Op de grond is de 1,5 meter afstand met tape aangegeven. In- en uitgaand verkeer is hierbij gescheiden. Via pijlen wordt de looprichting aangegeven.
• Wij vragen u naar mogelijke corona gerelateerde klachten volgens het Triageformulier dat het RIVM heeft opgesteld.
• De garderobe is gesloten. U kunt uw jas en tas meenemen de zaal in.

Horeca

• Indien een voorstelling een pauze heeft, ontvangt u uw consumptie in de pauze. Bij voorstellingen die geen pauze hebben, ontvangt u uw consumptie voorafgaand aan de voorstelling in de vorm van een drankje to-go dat u mee de zaal in kunt nemen.
• Uiteraard kunt u hier iets lekkers bij aanschaffen; in dat geval vragen wij u om contactloos te betalen.
• U kunt tevens een heerlijk Borrelbox reserveren dat u mee de zaal in kunt nemen.
• Voorafgaande of na afloop van de voorstelling kunt u een hapje en drankje nuttigen in 't Park Café; reserveren hiervoor is noodzakelijk indien u na afloop wilt nagenieten.

Toiletten

• U kunt gebruik maken van de toiletten.
• Wij vragen u om op de trappen naar en in de toiletruimtes voldoende afstand tot uw medebezoekers te bewaren.
• In de toiletgroepen staan middelen om zittingen e.d. voorafgaand aan en na afloop van u toiletbezoek te desinfecteren.
• Toiletbezoek tijdens de voorstellingen vragen wij u tot noodgevallen te beperken. 

(Entree) zalen

• U kunt de zaalingang gebruiken die op uw ticket staat aangegeven.
• In de zaal kunt u de rij- en stoelnummers zoals op uw tickets staan aangegeven, aanhouden.
• Na afloop van de voorstellingen vragen wij rustig en met ruimte voor elkaar de zaal te verlaten.
• U wordt verzocht het pand na de voorstelling via de aangegeven route te verlaten en niet in de foyer te blijven staan.

Overige zaken

• Het luchtbehandelingssysteem van Het Park maakt géén gebruik van recirculatie. Er wordt alleen verse buitenlucht ingeblazen.