Koning, keizer admiraal: 2019 had het allemaal

Martijn Koning zal het jaar 2019 te lijf gaan zoals alleen hij dat kan: met een onstuimige energie, denderend door de gebeurtenissen van het afgelopen jaar, porrend, uitdagend en van de hak op de tak. Een stier door de porseleinkast, de actualiteit als rode lap.

Zijn Oudejaars heeft geheid de ‘hoogste grapdichtheid-garantie’; 90 minuten pure stand-up comedy.

AD ★★★
“Martijn Koning verheft slap geouwehoer over de tergende alledaagsheid der dingen dikwijls tot kunst.”

NRC ★★★★
“Binnen het genre van de stand-up staat Koning aan de top.”